Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Slobeend vrouw met pullen
Sovonacademie

Nieuw: verdiepende broedvogelcursus

Vanaf 15 maart start de nieuwe Verdiepingscursus broedvogels, een uitgebreide online leeromgeving waarin je unieke veldkennis opdoet over broedvogels. Per biotoop krijg je lessen over alle soorten die je er kunt verwachten en leer je meer over hun herkenning, fenologie en broedgedrag.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

In 2024 vindt de achtste Internationale Ooievaarstelling plaats. Voor de Nederlandse bijdrage aan deze internationale telling werken Sovon en STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow) nauw samen.

Twee huismussen

Met nestonderzoek zijn vragen over het broedsucces van een soort te beantwoorden. Wat zijn de plekken waar veel jongen worden geboren en waar is dat minder?

Overwinterende Smienten aan een oever

Het Wadden Sea Flyway Initiative, een internationaal samenwerkingsverband waar onder andere Sovon en Vogelbescherming Nederland deel van uitmaken, geeft in haar nieuwste rapport een samenvatting van de inspanningen van vogeltellers uit 36 landen d

Nieuws en agenda
Sovonacademie
Nieuws

Sovonacademie

Via de Sovonacademie willen we vogelaars helpen om vogels beter te leren (her)kennen. Met webinars, online cursussen en praktijkcursussen brengen we je kennis van de ecologie, het gedrag en de determinatie van vogels in Nederland bij. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt, maar die je helpt om je veldwerk voor een project goed te kunnen doen.

Uitgelicht

Screenshot Bird Flu Radar

Met de nieuw ontwikkelde ‘Bird Flu Radar’ is het mogelijk om risico’s op uitbraken van vogelgriep in real-time in heel Europa te voorspellen.

Watervogelteller in actie langs rivier

Tellingen van alle watervogels of alleen ganzen en zwanen in waterrijke gebieden om hun verspreiding en aantallen te volgen.

Tijd
4 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars
Rene Oosterhuis tussen de huismussen

Ik was denk ik een jaar of 8 toen ik met mijn schoolrapport naar mijn opa en oma ging. Normaal was zo’n bezoekje goed voor een rijksdaalder in de spaarpot maar dit keer ging de boekenkast open en kwam er een verrekijker tevoorschijn.