Agenda

 • Vogelteller in actie

  Ben je een vogelaar die soorten als Dodaars, Nachtzwaluw en Glanskop al moeiteloos herkent? En woon je in Gelderland? Dan is dit een mooie mogelijkheid om mee te werken aan het broedvogelonderzoek in een natuurgebied in je omgeving. Met een...

 • Voorkeursdatum 1 april met starttijd 19.10 uur

 • BMP cursus

  In het voorjaar van 2023 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met Staatsbosbeheer Veenweiden een cursus broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP).

 • Cursus geven Sjouke Scholten

  We willen, bij voldoende aanmeldingen, in het voorjaar van 2023 in de provincie Fryslân weer een cursus broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode organiseren. Deze cursus is voor vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren en daarmee aan de slag te gaan.

 • Vogelaars in tegenlicht

  In het voorjaar van 2023 organiseren de Sovon en Het Groninger Landschap de cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode in de provincie Groningen. De cursus is een combinatie van vijf theorieavonden en vier praktijkochtenden in het veld onder leiding van een ervaren broedvogelteller. Tijdens de vroege ochtenden ga je in een klein groepje op pad en breng je de opgedane kennis meteen in de praktijk.

 • Veldleeuwerik boven grasland

  In 2018 is in het Buijtenland van Rhoon gestart met natuurinclusieve landbouw. Eén van de doelen daarbij is om een beter broedgebied voor vogels van het boerenland te maken. Inventarisaties van broedvogels laten zien dat Gele Kwikstaarten er recent toenemen en dat de Veldleeuwerik na lange tijd is teruggekeerd. Om ze jaarlijkse in kaart te brengen, zijn broedvogeltellingen nodig. Je kunt in het veld te leren hoe je zelf zulke tellingen kunt doen.

 • Monitoringsgebieden, ganzen- en zwanentelling

 • Merelnesten leren zoeken in het veld

  De cursus wordt in april gegeven en bestaat uit een voorbereidende, digitale avond en een cursusdag nabij Nijmegen waarbij de theorie van het nesten zoeken en invoeren van gegevens wordt besproken. Op de cursusdag gaan we in kleine groepen het veld in om ervaring op te doen met het zoeken naar nesten.

 • Wandelaars op Westhoek verstoren een vogelkolonie

  Hoogwater: (12:13 – 89cm) Steekproeftelling, ganzen- en zwanentelling

 • Telling Brandgans en Rotgans

 • Telling Brandgans en Rotgans

 • Selectie van monitoringsgebieden