Nieuws

 • Vogeltellers in actie

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Wil je dat ook beleven?

 • Watervogeltellers

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Dat wil jij toch ook?

 • Nicole Rijsemus

  Hoe is het allemaal begonnen? In januari 2021 kwam ik in de amazone jungle van Colombia, Putumayo een enthousiaste vogelaar tegen waar ik mee in gesprek raakte. Hij bleek voor Sovon te werken.

 • Jonge Woudapen

  Een nieuwkomer in Zeeland: de Visarend. Begin dit jaar is er met behulp van een gift van een Zeeuws Landschap donateur een nestpaal geplaatst op de Slikken van de Heen langs de Philipsdam.

 • Koereigers op een slaapplaats

  De Koereiger heeft zich in ons land ontwikkeld van dwaalgast tot een echte jaarvogel. Tot 1996 werden waarnemingen beoordeeld door het CDNA.

 • Steltkluut vrouwtje met drie jongen

  Dit jaar zijn er veel broedende steltkluten gemeld in ons land. Inmiddels is duidelijk dat er ruim 100 broedparen zijn geweest. Dit is een record want de beste jaren waren tot nu toe 2021 met 81 en 2022 met 82 broedparen.

 • Strandlopers

  Er komen verschillende soorten strandlopers voor in Nederland.

 • Hoewel de populatietrend van de Kievit tot de jaren negentig minder of meer stabiel was, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de Grutto, de ‘nationale vogel’ waar binnen agrarisch natuurbeheer veel aandacht naar uitgaat.

 • Jonge Bijeneter

  Het bleek niet voor niets, want de daaropvolgende dagen werden er zelfs soms zeven gezien. De vogels werden nauwlettend gevold door een paar lokale vogelaars en de terreinbeheerders, maar niets leek erop dat er gebroed werd.

 • Anneke Stegenga

  Mijn naam is Anneke Stegenga en ik woon in Kortenhoef. Rond ons huis liggen de Kortenhoefse Plassen. Een prachtig waterrijk moerasgebied maar is per voet, fiets of auto bijna niet de bekijken.

 • Kemphanen met een grutto

  Deze telling wordt eens in de drie à vier jaar gehouden. Eerder vond deze plaats in 2019 en 2014/2015. De definitieve telresultaten laten nog even op zich wachten, maar hier is vast een impressie van het afgelopen telseizoen.

 • Zwarte Sterns Ooijpolder Bisonbaai

  Vanuit West-Afrika vliegen Zwarte Sterns in het voorjaar 4000 kilometer naar Nederland om hier vervolgens in kolonies te broeden. De eerste vogels komen half april ons land binnen, de piek van de voorjaarstrek ligt in de eerste helft van mei.