Nieuws

 • Merel eet van de lijsterbes

  Op 8 juli 2022 ging de knop om. De website tuintelling.nl, die sinds 2015 bestond, werd overgezet naar een nieuwe website. Of eigenlijk twee nieuwe websites.

 • Luit Buurma - juni 2023

  In dit jubileumjaar staan we stil bij de oprichting van de Stichting Ornithologisch VeldOnderzoek Nederland in 1973, toentertijd afgekort als SOVON.

 • Huiszwaluw in nest

  De in 2022 gevestigde kolonie van de Roek in Creil (Noordoostpolder, 6 nesten) groeide in 2023 uit naar 13 nesten.

 • Nelleke en Arjo van Dijk tellen de tuinvogels

   

  Hoe het begon

  In de jaren ‘90 zei ik tegen mijn schoonvader dat ik zijn vogelvoerhuisje zo leuk vond. Hij maakte als verrassing voor ons ook zo’n huisje. De beste man had twee linkerhanden, maar het resultaat voldeed prima.

 • Het aantal broedende Ringmussen nam ook in 2022 af (foto: Harvey van Diek)

  Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied.

 • Sabine Hoek en Anke Bijkerk bij een broedpaal voor een Scholekster

  Ze duiken de laatste jaren links en rechts, of beter gezegd noord en west in het land op: scholeksterpalen. Soms zijn het verkeersborden die ondersteboven, als een soort dienblad gevuld met grind, op een paal worden getimmerd.

 • Geert Euverman voert een telling in

  Mijn geboortehuis, ik ben van 1949, lag aan de rand van het veen. Mijn vader was er veenarbeider. Als het even kon was ik er ook te vinden. Van al dat veen is slechts Engbertsdijksvenen over: een Twents Natura 2000 gebied van ongeveer 1000 ha.

 • Rapport 50 jaar reproductie van de steenuil

  Kijk hier de presentaties van de landelijke steenuilendag terug.

 • Hans Schoppers tijdens een excursie bij Kaapstad in Zuid-Afrika

  Ik ben geboren en opgegroeid in de Achterhoek. Vanaf mijn studietijd heb ik 17 jaar in Nijmegen gewoond en ben daarna met mijn vrouw en twee kinderen weer terug verhuisd naar de mooie Achterhoek.

   

 • Dode kokmeeuw met jongen

  Uit sommige kolonies komen berichten over dramatische aantallen dode kuikens, soms honderden tot zelfs enkele duizenden per kolonie. Naast Kokmeeuwen wordt ook een toenemend aantal Visdieven getroffen.

 • Scholeksters

  Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland. In zowel het boerenland, langs de kust en in de stad heeft de soort te maken met bedreigingen. Daar is al veel onderzoek naar gedaan.