Geslaagd broedgeval zeldzame Hop in Nederland

De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid.

Hop in een grasveld

Begin jaren zeventig viel het doek voor de Hop als jaarlijkse broedvogel in Nederland. Sindsdien vinden broedpogingen maar hoogst zelden plaats, de laatste die succesvol verliep was in 1995 in Noord-Brabant. De laatste jaren worden er echter weer af en toe roepende vogels gemeld, bijvoorbeeld in de Achterhoek. En dit jaar bleek de soort te nestelen in een natuurgebied in Noord-Limburg; tenminste één jong vloog uit.

Zie ook het bericht op Facebook.