Kuifaalscholvernest in een bijzondere aalscholverkolonie!

Dit voorjaar werd voor het eerst een broedpoging van een paar Kuifaalscholvers in ons land vastgesteld. Op 20 maart zag Sander Lilipaly op een strekdam bij Neeltje Jans in Zeeland een paartje adulte Kuifaalscholvers in een aalscholverkolonie.

Eén adult bleef anderhalf uur op nest zitten (zie ook foto) en de partner kwam af en toe met stukjes wier en stokjes aangevlogen die vervolgens door de broedende vogel in het nest werden verwerkt. Een andere adulte Kuifaalscholver (met Schotse kleurring) werd daarbij fel verjaagd. Na die anderhalf uur werd het nest verlaten en gingen beide adulten in de directe omgeving van het nest foerageren.

De volgende dag lag een groot stuk rood touw dat de Kuifaalscholvers in hun nest hadden verwerkt even verderop in het nest van een Grote Aalscholver. Er werd in de kolonie fel gestreden om nestmateriaal. Later in het seizoen zijn er nauwelijks meer Kuifaalscholvers op de broedplaats verschenen en het is onduidelijk of er eieren in het nest hebben gelegen. In de westelijke Oosterschelde waren dit voorjaar vier adulte en enkele onvolwassen Kuifaalscholvers aanwezig. Twee jaar geleden werd er in de kolonie al eens een baltsend paar Kuifaalscholvers gezien maar zonder nestbouw.

Hiermee is deze kolonie wel een heel bijzondere geworden met maar liefst drie 'soorten' aalscholvers. Nadat de voor Nederlandse begrippen bijzondere broedplek (stenen strekdam) vanaf 1999 door 'gewone' Aalscholvers bezet was werd er in 2008 het eerste zekere broedgeval van een Grote Aalscholver in ons land vastgesteld. Ook in 2009-2012 broedden er Grote Aalscholvers (resp. 2-3, minimaal 5, 6 en 2 paren) waarmee dit voor deze ondersoort de enige jaarlijkse broedplek in Nederland is.

We zijn benieuwd hoe de kolonie zich verder gaat ontwikkelen en of de Kuifaalscholvers er terugkeren en ook jongen groot gaan brengen.