Leereffect blijft uit bij ganzen

Sovon heeft in opdracht van het Faunafonds de verspreiding van de ganzen in het winterseizoen 2010/11 laten monitoren. Het voornaamste resultaat is dat 55% van de populaties overwinteraars in opvanggebieden verblijft, terwijl dit in de jaren 2005-2008 nog 57-60% bedroeg. Kennelijk hebben de ganzen sinds 2008 niet 'verder bijgeleerd' waar ze welkom zijn. Bekijk het rapport