Makkumerzuidwaard wordt weer Reuzenstern-vriendelijk

Soms bereiken ons mooie berichten, uit de regio, die een landelijke aandacht verdienen. Jan Kramer is een vogelaar die veel langs de Friese IJsselmeerkust is te vinden, onder andere om daar in de nazomer Reuzensterns op slaapplaatsen te tellen. De Makkumerzuidwaard is een van zijn telgebieden en tot 2005 een toplocatie waar groepen van 60 Reuzensterns konden worden gezien. En dat wil wat zeggen, want Reuzensterns zijn kritisch in hun keuze voor een slaapplek. Door afspoeling en deels door verruiging raakten de zandplaten waarop ze rusten bij iets hogere waterstanden van het IJsselmeer echter ongeschikt. De laatste jaren was het al bijzonder als meer dan 10 vogels konden worden genoteerd. Ook voor steltlopers had het gebied zijn aantrekkingskracht grotendeels verloren.
Reden voor Jan om namens de Vogelwerkgroep IVN Leeuwarden e.o. en samen met de terreinbeheerder It Fryske Gea te kijken of het gebied verbeterd kon worden voor deze soorten. Ook  Vogelbescherming Nederland zag het nut in van herstel van het gebied. Mede dankzij een subsidie uit het Sternfonds van Vogelbescherming worden de zandplaten komende winter weer geschikt gemaakt als slaap- en rustplaats voor de Reuzensterns en steltlopers.
Een fraai staaltje van hoe met structurele tellingen de opkomst en neergang van een bijzonder gebied kon worden aangetoond. Des te fraaier dat al komend voorjaar de steltlopers kunnen profiteren van een speciaal voor hen ingericht gebied. Bij de voorjaarstrek in april en bij de najaarstrek in augustus volgend jaar zullen we kunnen zien of ook de Reuzensterns het  kunnen waarderen!