Reuzenstern de 100 gepasseerd!

Traditiegetrouw vormen de Reuzensterntellingen de aftrap van het nieuwe seizoen van het Meetnet Slaapplaatsen. Vanaf half augustus worden voor deze soort drie landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd. Door deze tellingen op dezelfde avond uit te voeren zijn de bij ons verblijvende aantallen goed vast te stellen.

Jarenlang schommelde het maximum rond een respectabele 90 vogels, maar dit seizoen waren het er beduidend meer. De eerste telling leverde direct 102 Reuzensterns op, verdeeld over zo´n 15 slaapplaatsen. Tijdens de tweede telling op 24 augustus werd dat record zelfs aangescherpt tot maar liefst 111 vogels, de meeste in de omgeving van het Lauwersmeer en langs de Friese IJsselmeerkust (61 ex. op de Steile Bank!).

Verrassende aantallen
Tijdens de laatste telling op 31 augustus werd fraai zichtbaar hoe de Reuzensterns - die op weg zijn naar tropisch Afrika - al zoetjesaan zuidwaarts afzakken. In Friesland zat nog maar amper de helft van wat er een week eerder zat. Ditmaal doken er verrassende aantallen op in het IJmeer bij Amsterdam (10 ex.) en het Veluwemeer bij Harderwijk (18 ex.). Reuzensterns kunnen nog tot half september blijven hangen, daarna nemen de aantallen in rap tempo af.

Meetnet Slaapplaatsen
Het Meetnet Slaapplaatsen vervolgt het seizoen met tellingen van Aalscholver, Wulp, Grote Zilverreiger, ganzen en zwanen en sluit in het voorjaar af met Grutto, Kemphaan en Scholekster.