Roekenkolonies zoeken tellers in Overijssel-West

In de afgelopen jaren is een aantal kolonies in het westelijke deel van Overijssel verstoken geraakt van een teller. Dat is natuurlijk jammer want het blijven tellen van roekenkolonies is belangrijk. Voor de volgende kolonies zoeken we enthousiaste tellers:

Vacante roekenkolonies in Overijssel-west

Het is belangrijk om de trend van de soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (hoge zandgronden) in de gaten te houden.

Bij interesse in één of meerdere kolonies uit bovenstaand overzicht graag een mail aan joost.vanbruggen@sovon.nl.

De beste periode voor een definitief aantal ligt in de periode vlák voordat de ontluikende bladeren het zicht op de nesten onttrekken. Vaak is dat rond 15-20 april. Toch is het verstandig om het verloop van de kolonie, voorafgaand aan dit moment, ook in kaart te brengen.

Visitekaart

Joost van Bruggen

Meetnetcoördinator Kolonievogels
Joost van Bruggen