Actueel

Nieuws

Vogeltellers in actie

Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Wil je dat ook beleven?

Watervogeltellers

Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Dat wil jij toch ook?

Nicole Rijsemus

Hoe is het allemaal begonnen? In januari 2021 kwam ik in de amazone jungle van Colombia, Putumayo een enthousiaste vogelaar tegen waar ik mee in gesprek raakte. Hij bleek voor Sovon te werken.

Al het nieuws

Op de agenda

Vogeltellers in actie

Gezocht: watervogeltellers in De Wieden De Wieden is een Natura2000-gebied en herbergt veel soorten vogels. Het park kent een hoop doelsoorten zoals Kleine Zwaan en Nonnetje. Om te bepalen hoeveel van deze soorten in de wintermaanden in het gebied verblijven, moeten er tellingen uitgevoerd worden. Sovon zoekt vogelaars die watervogels of alleen de ganzen en zwanen in dit gebied willen tellen. Een mooie kans om dit stille gebied van Natuurmonumenten per boot te kunnen betreden.

Steekproeftelling, ganzen en zwanen Hoogwater Harlingen: 10:37u - 123 cm

Monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling

Naar de agenda
Marcel en Marwa maken de podcast

Podcast Vogelverhalen

Het archief van Sovon bevat een goudmijn aan vogelkennis. Voor de podcast Vogelverhalen duiken Marwa Kavelaars en Marcel Wortel in de archieven. Ze spreken met vogelexperts en liefhebbers in het veld. Luister mee en word ook een echte vogelkenner.