Debby Doodeman

District Grote Rivieren

Debby Doodeman

Even voorstellen

In mijn kinderjaren begon mijn grote interesse voor de natuur en alles wat hier in leeft. Vooral vogels trokken mijn aandacht. Zelf vogels kijken, tellingen, maar ook onderzoek en reizen: alle facetten boeien mij in grote mate.

Maar er was nog een andere ‘drive’; namelijk de wens om mijn passie voor natuur aan anderen over te brengen: zodat men meer kennis, begrip en waardering voor natuur en landschap krijgt.

In 2009 heb ik daarvoor mijn bedrijf Fogol opgericht. Fogol is een bedrijf dat als doelstelling heeft de natuur op een positieve manier bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen.

In eerste instantie deed ik dit door over natuur artikelen en foto’s te publiceren en ook bij de KNNV afdeling Hoorn en de Dutch Bird Fair heb ik veel ervaring opgedaan. Sinds 2009 door zelf of in opdracht excursies en evenementen te organiseren zoals vogelzeiltochten en bijvoorbeeld de Nationale Vogelweek voor Vogelbescherming Nederland.

Maar daarnaast doe ik in opdracht ook veel veldwerk; niet alleen op het gebied van vogels, maar ook bijvoorbeeld naar vleermuizen, kikkers en reptielen.

Sinds 2021 ben ik samen met mijn vriend James Lidster gestart als ambassadeur voor het optiekmerk Zeiss.

Ook heb ik een onderzoek gedaan naar vogelaars (1004 deden er mee), wie zijn die vogelaars? Wat doen ze? Waarom? Van de resultaten heb een boek geschreven, Vogelaars (nooit) uitgevogeld, dat in 2022 is uitgekomen.

Mede met de uitkomsten van dit onderzoek in mijn achterhoofd en persoonlijke ervaringen hoop ik een welkome bijdrage te kunnen leveren aan de ledenraad van Sovon Vogelonderzoek.

Mijn doel? Mensen interesseren voor vogels!