Methoden en technieken

Op basis van de verzamelde gegevens en onze kennis kunnen wij u op diverse gebieden van dienst zijn. Hiervoor hebben we verschillende methoden en technieken in huis om uw vraag optimaal te ondersteunen.

Onze methoden en technieken

Inventarisatie

Een beheersadvies of effectrapport begint bij een goed inzicht in de natuurwaarden van een gebied. Welke soorten komen er voor? Hoeveel en waar precies? En zijn er trends te ontdekken ten opzichte van eerdere jaren? In overleg met u gaan we na welk...

Trackingonderzoek

Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

Vogels tellen met een drone

Op verschillende plekken experimenteren vogelaars en onderzoekers met drones om vogels te tellen. Niet alleen in Nederland doen we steeds meer ervaring op, ook in bijvoorbeeld Duitsland worden drones steeds vaker gebruikt bij monitoring en onderzoek...

Avimap in het veld

Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren bouwt Sovon (web)applicaties. Sovon heeft een team technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en presentatie van natuurgegevens...

Vogels tellen in de stad

Sovon beheert en ontwikkelt al bijna 50 jaar hoogwaardige landelijke en provinciale meetnetten voor vogelonderzoek.

Verspreidingskaart naar hotspot

Waar komen belangrijke populaties van broed- en wintervogels voor? Met de gegevens van de Vogelatlas kunnen we dit voor provincies goed in beeld brengen middels hotspotkaarten en kerngebieden.