ICT-toepassingen

Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren bouwt Sovon (web)applicaties.

Sovon heeft een team technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en presentatie van natuurgegevens. Hiertoe behoren ook de online applicaties die het voor deelnemers van Sovon-projecten mogelijk maakt hun vogelgegevens online in te voeren. Uniek is de combinatie van inhoudelijke kennis en inzicht in de nieuwste technische ontwikkelingen, die garant staan voor gebruiksvriendelijke en inhoudelijk goed onderbouwde (web)applicaties.

AviMap

Adviesbureaus en individuele professionele karteerders kunnen gratis gebruik maken van het vernieuwde invoersysteem van Sovon voor broedvogelkarteringen. Met het systeem kun je gemakkelijk mobiel en online je telgegevens invoeren, verwerken door automatisch te clusteren en controleren. Ook krijg je toegang tot een omgeving voor het kunnen genereren van veldkaarten, verspreidingskaarten en export-opties op basis van de ingevoerde gegevens.

Downloads

In veel Nederlandse natuurgebieden worden broedvogelkarteringen uitgevoerd. Het directe gebruik van deze gegevens in het natuurbeheer was tot voor kort echter beperkt. Beheerders hebben in veel gevallen niet de tijd, of de ecologische kennis, om de...

Het verwerken van ringgegevens en terugmeldingen van vogels met Nederlandse ringen en buitenlandse ringen in Nederland gaat via de website GRIEL van het Vogeltrekstation. Hierin wordt gebruik gemaakt van de EURING 2000 codering. Ringers en aflezers...

Bird monitoring data are a very good of information to create distribution maps. Creating reliable maps from monitoring data and casual observations requires the use of advanced (geo-)statistical software. For this purpose we have developed SDMaps...