Lezingen Landelijke Dag 2023

Een inspirerend programma met lezingen van goede sprekers. Met speciale aandacht voor het vijftigjarig bestaan van Sovon, voor langjarig telwerk in Afrika en voor de verbindingen die vogels leggen.

Programma Sovon

Killian Mullarney in actie

In deze Engelstalige lezing van 45 minuten neemt de bekende vogelillustrator Killian Mullarney je mee in vijftig jaar bespiegelingen op vogeldeterminatie. Killian zal laten zien hoe grondig de aanpak van vogeldeterminatie in zijn leven is veranderd...

Leo Zwarts in actie

Vogelaars zoeken vogelrijke plekken op. Maar als je wilt weten hoe vogels zich verspreiden en in welke dichtheden ze voorkomen, is het nodig om systematische metingen te doen op willekeurig gekozen plekken. Die benadering hebben we gekozen in de...

Riyan-vd-Born

Inzichten uit een Europees onderzoek. In deze lezing vertelt Riyan van den Born over het Europese project Envirocitizen, waarin ze onderzoek deed naar vogels tellen en vogels ringen als ‘citizen science’ activiteiten. In dit project is in zes landen...

Ruurd Noordhuis in actie

Gaat het Markermeer-systeem de goede kant op? In het Markermeer is de vogelbevolking duidelijk diverser geworden door natuurontwikkeling, met name door de grotere projecten Marker Wadden en Trintelzand. Van habitats die sterk ondervertegenwoordigd...

Romke op Westhoek

Nadat de Lauwerszee in 1969 van de Waddenzee werd gescheiden, ontwikkelde zich in relatief korte tijd een indrukwekkend en veelzijdig zoetwatermoeras. Daarin floreerden aanvankelijk pioniersoorten en weidevogels, waarna rietvogels het Lauwersmeer...

Christiaan Both

Door klimaatverandering begint het voorjaar steeds eerder, en voor trekvogels is het niet altijd gemakkelijk om hun aankomst voldoende te vervroegen. In plaats daarvan zouden ze kunnen kiezen om verder naar het noorden te trekken waar het voorjaar...

Marc van Roomen telt in Afrika

Toen de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed in 2009, kwam daar de sterke aanbeveling bij om extra bescherming en onderzoek langs de gehele Oost-Atlantische vliegroute (flyway) uit te voeren. De miljoenen watervogels, waar de Waddenzee zo...