50 jaar Sovon - feestelijke viering lustrum

11.55 - 12.35 (grote zaal)

In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek Nederland 50 jaar. Tijdens dit lustrummoment kijken we terug op 50 jaar vogels tellen en zetten we waarnemers in het zonnetje. Met enkele vertegenwoordigers uit het werkveld gaan we in gesprek over vragen die Sovonvrijwilligers hebben gesteld. Kom vooral naar de zaal om dit feestelijke moment mee te vieren.