Bosvogels op de Hoge Veluwe 70 jaar geleden - Adriaan Guldemond

Wat is er veranderd?

15.55 - 16.25 (zaal NOU)

Adriaan Guldemond & Rob Bijlsma

Een vondst was het, een kaart met broedvogelinventarisaties in een gevarieerd bos op de Hoge Veluwe uit 1953. Precies zeventig jaar geleden. In de bibliotheek van de Hoge Veluwe werd het origineel gevonden, een publicatie van Braaksma & Mörzer Bruyns. Het betreft het centrumgebied met de Franse Berg, het Kröller-Müller museum en de huidige Beeldentuin, in totaal 85 ha. Vogelaars van de Faunawerkgroep van de Hoge Veluwe inventariseren met BMP roulerend de verschillende deelgebieden van de Hoge Veluwe. Daarom konden we een vergelijking maken tussen de inventarisatie uit 1953 en inventarisaties van twee BMP gebieden (in 2021 en 2022) die het beste overlappen met het 1953-gebied. Met alle haken en ogen die aan een dergelijke vergelijking zitten, komen er opvallende verschillen uit naar voren. Welke soorten nemen toe, welke nemen af, wie zijn verdwenen? En hoe algemeen zijn algemene soorten nog?