Broeden in een warmere wereld: vertrekken of verrekken? - Christiaan Both

13:40 - 14:10 (grote zaal)

Door klimaatverandering begint het voorjaar steeds eerder, en voor trekvogels is het niet altijd gemakkelijk om hun aankomst voldoende te vervroegen. In plaats daarvan zouden ze kunnen kiezen om verder naar het noorden te trekken waar het voorjaar later begint. Om te onderzoeken of dit echt een goede optie is, hebben we gedurende drie jaar Nederlandse Bonte Vliegenvangers verhuisd naar Zuid-Zweden. We wilden weten of dit voor een individuele vliegenvanger voordeel oplevert, maar ook of dit mogelijk evolutionaire consequenties kan hebben. De resultaten laten duidelijk zien dat dit nieuwe mogelijkheden voor aanpassing aan klimaatverandering biedt.