Kleurring- en zenderonderzoek aan Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen - Roos Kentie

Van migratie tot populatieprocessen

13.35 - 14.05 (zaal NOU)

Om populatieprocessen te kunnen begrijpen, moeten we individuen volgen. Grote meeuwen zoals Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen hebben het voordeel dat ze GPS-zenders kunnen dragen die lang mee gaan. Bovendien heeft decennialang kleurringonderzoek een grote schare vrijwilligers opgeleverd die waardevolle aflezingen doorgeven. In deze lezing zal ik vertellen over de consequenties van korte- of langeafstandsmigratie op reproductief succes en overleving van Kleine Mantelmeeuwen, en over verschillen in overleving van Zilvermeeuwen uit verschillende broedkolonies. Beide studies konden niet worden gedaan zonder de vele aflezingen van vele mensen door de jaren heen. Tegelijkertijd leren we met behulp van GPS-zenders iets over gedrag, energiekosten en gebieden waar de meeuwen zich bevinden wat we met alleen kleurringaflezingen niet konden leren.

Roos Kentie (Universiteit van Amsterdam & Royal NIOZ Texel)