Van Dwergmeeuw tot Zeearend: ruim 50 jaar broedvogels in het Lauwersmeer

10.15 - 11.00 (kleine zaal)

Nadat de Lauwerszee in 1969 van de Waddenzee werd gescheiden, ontwikkelde zich in relatief korte tijd een indrukwekkend en veelzijdig zoetwatermoeras. Daarin floreerden aanvankelijk pioniersoorten en weidevogels, waarna rietvogels het Lauwersmeer overnamen, op de voet gevolgd door struweel- en bosvogels. De ontwikkeling van de broedvogelbevolking, met name gestuurd door vegetatiesuccessie, gaat door tot op de dag van vandaag. Sovon-medewerker Romke Kleefstra werkt 25 jaar bij Sovon en bracht in die kwart eeuw ieder jaar broedvogels in het Lauwersmeergebied in kaart. Hij schetst de ontwikkeling van de avifauna van het Lauwersmeer sinds de afsluiting in 1969 en gaat o.a. in op de rol die het beheer van het gebied speelt. Van permanent drooggevallen wadplaten tot uitgestrekte rietlanden en ondoordringbaar wilgenstruweel, van dwergmeeuw tot zeearend. Een schets van een van de belangrijkste wetlands in ons land.