Jubileumjaar 2023

Begin jaren ‘70 waren enkele gelouterde vogelonderzoekers op een congres getuige van de presentatie van de eerste Engelse broedvogelatlas, samengesteld op basis van tellingen door vrijwilligers. Dat was nog nooit eerder vertoond. Zou zoiets in Nederland ook mogelijk zijn? Het was de start van de stichting Samenwerkende Organisaties VogelOnderzoek Nederland.

Sovon was geboren en publiceerde een kleine zes jaar later de eerste Nederlandse broedvogelatlas. Deze was geheel gebaseerd op gestructureerde tellingen door vrijwilligers en is inmiddels een klassieker in de vogelaarswereld. Nu, vijftig jaar na de oprichting van Sovon, vormen dergelijke tellingen nog altijd de basis van de organisatie. In 2023 staan we uitgebreid stil bij het vijftigjarig bestaan van Sovon.

Sovon vijftig jaar

In 2023 zet Sovon de viering van het 50-jarig jubileum in het teken van de vele toepassingen van onze vogelkennis op allerlei gebied. Wij weten dat de Sovon-waarnemers vooral bereid zijn hun enorme inspanningen - jaarlijks meer dan 160 mensjaar - te leveren om bij te dragen aan de kennis over in het wild voorkomende vogels in Nederland. Kennis die vervolgens gebruikt moet worden door allerlei maatschappelijke partijen. Dat willen we laten zien in onze jubileumactiviteiten. Door het doen van een donatie kun je bijdragen aan de organisatie van de diverse activiteiten.

Jubileumactiviteiten

Kijkende vogelaar

In 2023 bestaat Sovon 50 jaar. Vanwege dit lustrum hebben we een mooie uitdaging bedacht voor iedere vogelaar.

Bezoekers van de Landelijke Dag

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 25 november 2023.

Broedvogelinventarisatieboekje

In het jubileumboek kijken we terug op vijftig jaar Sovon, maar vooral op vijftig jaar vogels tellen in ons land. Wat is er veranderd? Welke soorten zijn afgenomen, of juist toegenomen?

Watervogels tellen op de Grote Wielen
15 maart 2023

Jubileumsymposium

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van vogelkennis? We bekeken dit aan de hand van toekomstverkenningen en voorbeelden uit de onderzoekspraktijk in een symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sovon, dat plaatsvond op 15 maart 2023 in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Jubileumlogo Sovon

Sponsoren

De activiteiten in het jubileumjaar van Sovon worden ondersteund door.